مهره ماسوره ساکت فولادی کلاس 3000 UNION SW A105 3000#

مدل مهره و ماسوره

UNION-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدل مهره و ماسوره

UNION-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

کلاس

3000-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

UNION-

both well fittings-

A105-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

3000-

مساوی-

-