لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشینگ فورج دنده کلاس 3000 BUSHING FORGED A105 SCRD 3000#

مدل بوشن

روپیچ توپیچ-

برند بوشن

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

بوشن فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 30000

بوشن فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ

کربن استیل

ریال 41250

بوشن فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 59000

بوشن فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 80000

بوشن فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 95000

بوشن فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 2 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 152000

مدل بوشن

روپیچ توپیچ-

برند بوشن

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

روپیچ توپیچ-

bothwell fittings-

A105-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-