لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی فورج ساکت کلاس 3000 TEE REDUCER FORGED A105 SCRD 3000#

مدل سه راه

Reducer tee-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه تبدیلی1/4 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 99000
سه راه تبدیلی 3/8 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 99000
سه راه تبدیلی1/2 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 99000
سه راه تبدیلی3/4 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 99000
سه راه تبدیلی 1 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 150000
سه راه تبدیلی11/4 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 233000
سه راه تبدیلی 11/2 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 326000
سه راه تبدیلی 2 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 559000
سه راه تبدیلی 21/2 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 1058000
سه راه تبدیلی 3 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 1978000
سه راه تبدیلی 4 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 21/2*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 3*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/4*1 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/2*1 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 2*1 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 21/2*1 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 3*1 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/4*3 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/2*3 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 2*3 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 21/2*3 اینچ فورج ساکت کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0

مدل سه راه

Reducer tee-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

عکس اورجینال

-

Reducer tee-

both well fittings-

A105-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

80s-

-