لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو فولادی 45 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 45 SW A105 3000#

مدل زانویی 45 درجه

البو 45 درجه-

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 107500
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 135000
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 180000
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 340000
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 370000
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 580000
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 21/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 1275000
زانو فولادی 45 ساکت کلاس 3000 3 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 2525000

مدل زانویی 45 درجه

البو 45 درجه-

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

البو 45 درجه-

bothwell fittings-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

-