لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 ELBOW 90 FORGED A105 SCRD 6000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

6000-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

6000-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 1/4 اینچ کربن استیل ریال 114000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 3/8 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 117000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 1/2 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 200000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 3/4 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 340000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 1 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 450000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 1/4 1 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 800000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 1/2 1 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 1050000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 2 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 2050000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 1/2 2 اینچ کربن استیل ریال 3360000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 3 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 5650000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 4 اینچ کربن استیل ریال 6180000

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

6000-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

6000-

عکس اورجینال

-

البو 90 درجه فورج ترد-

bothwell fittings-

A105-

6000-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

6000-

-