زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 ELBOW 90 FORGED A105 SCRD 6000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

6000-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

6000-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

6000-

عکس اورجینال

-

البو 90 درجه فورج ترد-

bothwell fittings-

A105-

6000-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

6000-

-