لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار GATE VALVE FLG CLASS 150 S.S 316

ASME (آمریکا)

150-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

ویژگی

مقاوم به خوردگی-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/2 اینچ شیر کشویی 15 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 3/4 اینچ شیر کشویی 20 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1اینچ شیر کشویی 25 فلکه دستی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/4 1 اینچ شیر کشویی 32 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/2 1 اینچ شیر کشویی 40 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 2 اینچ شیر کشویی 50 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/2 2 اینچ شیر کشویی 65 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 3 اینچ شیر کشویی 80 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 4 اینچ شیر کشویی 100 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 5 اینچ شیر کشویی 125 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 6 اینچ شیر کشویی 150 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 8 اینچ شیر کشویی 200 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی ریال 0 @Updatedate
گیت ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 10 اینچ شیر کشویی 250 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0 @Updatedate

ASME (آمریکا)

150-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

ویژگی

مقاوم به خوردگی-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

-

150-

اینچ-

فلکه دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

آب- روغن- مواد نفتی-

استنلس استیل-

مقاوم به خوردگی-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

پیچی- جوشی-

OS and Y-

-