لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گیت ولو استتلس استیل کلاس 300 فلنجدار GATE VALVE FLG CLASS 300 S.S 316

ASME (آمریکا)

300-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

ویژگی

مقاوم به خوردگی-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 1/2 اینچ شیز کشویی 15 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 3/4 اینچ شیر کشویی 20 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 1 اینچ شیر کشویی 25 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 1/4 1 اینچ شیر کشویی 32 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 1/2 1 اینچ شیر کشویی 40 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 2 اینچ شیر کشویی 50 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 1/2 2 اینچ شیر کشویی 65 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 3 اینچ شیر کشویی 80 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 4 اینچ شیر کشویی 100 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 5 اینچ شیر کشویی 125 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 6 اینچ شیر کشویی 150 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 8 اینچ شیر کشویی 200 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0
گیت ولو استتلس استیل 316 کلاس 300 فلنجدار 10 اینچ شیر کشویی 250 فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی استنلس استیل ریال 0

ASME (آمریکا)

300-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

ویژگی

مقاوم به خوردگی-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

-

300-

اینچ-

فلکه دستی-

فشار قوی-

فلنج-

آب- روغن- مواد نفتی-

استنلس استیل-

مقاوم به خوردگی-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

پیچی- جوشی-

OS and Y-

-