لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 GATE VALVE #800 STAINLESS STEEL S.W

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

ساکت-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل- نصب-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

آلیاژ

316 استیل-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/2 اینچ شیر کشویی 15 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 2530000
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 3/4 اینچ شیر کشویی 20 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 2915000
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1 اینچ شیر کشویی 25 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 4180000
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/4 1 اینچ شیر کشویی 32 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 7370000
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/2 1 اینچ شیر کشویی 40 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 8360000
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 2 اینچ شیر کشویی 50 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 12980000
گیت ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/2 2 اینچ شیر کشویی 65 فلکه دستی فشار قوی جوشی مواد نفتی استنلس استیل ریال 0

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

ساکت-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل- نصب-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

آلیاژ

316 استیل-

عکس اورجینال

-

اینچ-

فلکه دستی-

فشار قوی-

ساکت-

آب- روغن- مواد نفتی-

استنلس استیل-

استنلس استیل-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل- نصب-

روز-

هفته-

پیچی- جوشی-

316 استیل-

-