لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 GLOBE VALVE #800 STAINLESS STEEL NPT

نوع اتصالات

NPT-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر سوزنی مدل شیر سوزنی نوع شیر سوزنی نوع اتصالات کلاس سایز محرک نوع فشار جنس بدنه جنس سیلندر واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 1/2 اینچ شیر سوزنی نرمال دنده ای 800 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال 2530000 @Updatedate
گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 3/4 اینچ شیر سوزنی نرمال دنده ای 800 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال 2915000 @Updatedate
گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 1اینچ شیر سوزنی نرمال دنده ای 800 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال 4180000 @Updatedate
گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 1/4 1 اینچ شیر سوزنی نرمال دنده ای 800 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال 7370000 @Updatedate
گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 1/2 1 اینچ شیر سوزنی نرمال دنده ای 800 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال 8360000 @Updatedate
گلوب ولو استنلس استیل دنده كلاس 800 2 اینچ شیر سوزنی نرمال دنده ای 800 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال 12980000 @Updatedate

نوع اتصالات

NPT-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

NPT-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

استنلس استیل-

گاز- مایع-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-