لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت GLOBE VALVE CS A105 SW 800#

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع ورودی

مادگی-

نوع خروجی

مادگی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نام شیر سوزنی مدل شیر سوزنی نوع شیر سوزنی نوع اتصالات کلاس سایز محرک نوع فشار جنس بدنه جنس سیلندر واحد اندازه گیری قیمت
شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت 1/2 اینچ گلوب ولو نرمال 800 دستی فشار قوی ریال 605000
شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت 3/4 اینچ گلوب ولو نرمال 800 دستی فشار قوی ریال 715000
شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت 1 اینچ گلوب ولو نرمال 800 دستی فشار قوی ریال 935000
شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت 1/4 1 اینچ گلوب ولو نرمال 800 دستی فشار قوی ریال 1540000
شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت 1/2 1 اینچ گلوب ولو نرمال 800 دستی فشار قوی ریال 1760000
شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت 2 اینچ گلوب ولو نرمال 800 دستی فشار قوی ریال 2420000

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع ورودی

مادگی-

نوع خروجی

مادگی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

گلوب ولو-

نرمال-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

مادگی-

مادگی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-