شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت GLOBE VALVE CS A105 SW 800#

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع ورودی

مادگی-

نوع خروجی

مادگی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع ورودی

مادگی-

نوع خروجی

مادگی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

گلوب ولو-

نرمال-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

مادگی-

مادگی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-