لوگوی تاسیسات نفت و گاز

صافی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#

نوع صافی

نوع Y-

سایز

اینچ-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

جوشی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

مایع- هوا-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام صافی نوع صافی (DN) قطر نامی سایز نوع فشار جنس بدنه جنس توری کاربرد واحد اندازه گیری قیمت
صافی 1/2فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت نوع Y 15 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 3/4 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت نوع Y 21 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 1 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت نوع Y 25 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 11/4 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت نوع Y 32 فشار قوی ریال 0
صافی 11/2فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت نوع Y 40 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 2 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت نوع Y 50 فشار قوی کربن استیل ریال 0

نوع صافی

نوع Y-

سایز

اینچ-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

جوشی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

مایع- هوا-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع Y-

اینچ-

پنوماتیک-

فشار قوی-

جوشی-

کربن استیل-

استنلس استیل-

مایع- هوا-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-