لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز كربن استیل اهواز رده 80 PIPE A106 GR.B SCH 80 IRAN/AHVAZ

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

نوع لوله

SMLS-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 84000
لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 113000
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 167000
لوله بدون درز 11/4 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 230000
لوله بدون درز 11/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 276000
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 358000
لوله بدون درز 21/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 588000
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 785000
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 1150000
لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 1600000
لوله بدون درز6 اینچ کربن استیل اهواز رده 80 کربن استیل بدون درز ریال 2200000

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

SMLS-

کربن استیل-

بدون درز-

جوشی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-