لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز كربن استیل اهواز رده 40 PIPE A106 GR.B SCH 40 IRAN/AHVAZ

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

نوع لوله

SMLS-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 82500
لوله بدون درز3/4 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز @val2 110000
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 162000
لوله بدون درز 11/4 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 220000
لوله بدون درز 11/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 263000
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 353000
لوله بدون درز 21/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 560000
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 730000
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 1050000
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 1830000

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

SMLS-

کربن استیل-

بدون درز-

جوشی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-