لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز كربن استیل اهواز رده 40 PIPE A106 GR.B SCH 40 IRAN/AHVAZ

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

نوع لوله

SMLS-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 165000 1397/12/15
لوله بدون درز3/4 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز @val2 220000 1397/12/15
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 324000 1397/12/15
لوله بدون درز 11/4 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 440000 1397/12/15
لوله بدون درز 11/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 526000 1397/12/15
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 706000 1397/12/15
لوله بدون درز 21/2 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 1120000 1397/12/15
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 1460000 1397/12/15
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 2100000 1397/12/15
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل اهواز رده 40 کربن استیل بدون درز 3660000 1397/12/15

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

SMLS-

کربن استیل-

بدون درز-

جوشی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-