لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز كربن استیل روسی رده 160 PIPE A106 GR.B SCH 160 RUSSIA

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

برند لوله

اينتر پايپ-

نوع لوله

SEAMLESS-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

استاندارد

ASTM A53 API 5L SA / A106 GR.B-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
اينتر پايپ
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 129000
لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 192000
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان ریال 280000
لوله بدون درز 11/4 اینچ کربن استیل رده 160 کربن استیل بدون درز ریال 370000
لوله بدون درز 11/2 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 480000
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 733000
لوله بدون درز 1/2 2 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 985000
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 1410000
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز ریال 2210000
لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ کربن استیل بدون درز ریال 3250000
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز 150 "6 18.26 ریال 4460000
لوله بدون درز 8 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز 200 "8 23.01 ریال 7340000
لوله بدون درز 10 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز 250 "10 28.58 ریال 11370000
لوله بدون درز 12 اینچ کربن استیل رده 160 اینتر پایپ مانیسمان کربن استیل بدون درز 300 "12 33.32 ریال 16710000

نحوه اتصال

جوشی-

استاندارد

ASTM A53 API 5L SA / A106 GR.B-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

اينتر پايپ-

SEAMLESS-

کربن استیل-

بدون درز-

جوشی-

ASTM A53 API 5L SA / A106 GR.B-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-