لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز كربن استیل روسی رده 40 PIPE A106 GR.B SCH 40 RUSSIA

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

نوع لوله

SEAMLESS-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 15 1/2 2.77 @val2
لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 20 3/4 2.87 112000
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 25 1" 3.38 165000
لوله بدون درز 11/4 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 32 1/4 1 3.56 224000
لوله بدون درز 11/2 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 40 1/2 1 3.68 267000
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 50 "2 3.91 359000
لوله بدون درز 21/2 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 65 1/2 2 5.16 570000
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 80 "3 5.49 745000
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 100 "4 6.02 1060000
لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل رده STD لوله مانیسمان فولادی روسی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 125 "5 6.55 1437000
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل رده STD لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 150 "6 7.11 1865000
لوله بدون درز 8 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 200 "8 8.18 2810000
لوله بدون درز 10 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 250 "10 9.27 3980000
لوله بدون درز 12 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 300 "12 9.53 5170000
لوله بدون درز 14 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 350 "14 9.53 5690000
لوله بدون درز 16 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 400 "16 9.53 6530000
لوله بدون درز 18 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 450 "18 9.53 7360000
لوله بدون درز 20 اینچ کربن استیل رده STD پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 500 "20 9.53 8200000

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

SEAMLESS-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-