لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز كربن استیل روسی رده 40 PIPE A106 GR.B SCH 40 RUSSIA

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

نوع لوله

SEAMLESS-

جنس

کربن استیل-

پوشش نهایی

بلک وارنیش-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 15 1/2 2.77 356000 1397/12/15
لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 20 3/4 2.87 473000 1397/12/15
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 25 1" 3.38 500000 1397/12/15
لوله بدون درز 1/4 1 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 32 1/4 1 3.56 576000 1397/12/15
لوله بدون درز 1/2 1 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 40 1/2 1 3.68 690000 1397/12/15
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 50 "2 3.91 925000 1397/12/15
لوله بدون درز 1/2 2 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 65 1/2 2 5.16 1460000 1397/12/15
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 80 "3 5.49 1920000 1397/12/15
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 100 "4 6.02 2730000 1397/12/15
لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل رده 40 لوله مانیسمان فولادی روسی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 125 "5 6.55 3730000 1397/12/15
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل رده 40 لوله ماتیسمان روس فولادی SEAMLESS کربن استیل بدون درز 150 "6 7.11 4800000 1397/12/15
لوله بدون درز 8 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 200 "8 8.18 7240000 1397/12/15
لوله بدون درز 10 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 250 "10 9.27 10250000 1397/12/15
لوله بدون درز 12 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 300 "12 9.53 13560000 1397/12/15
لوله بدون درز 14 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 350 "14 9.53 16600000 1397/12/15
لوله بدون درز 16 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 400 "16 9.53 21600000 1397/12/15
لوله بدون درز 18 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 450 "18 9.53 27300000 1397/12/15
لوله بدون درز 20 اینچ کربن استیل رده 40 پترو تیوب مانیسمان کربن استیل بدون درز 500 "20 9.53 32100000 1397/12/15

پوشش نهایی

بلک وارنیش-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

SEAMLESS-

کربن استیل-

بلک وارنیش-

بدون درز-

جوشی-

سیاه-

روز-

-