لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 BALL VALVE #800 STAINLESS STEEL S.W

نوع شیر توپی

یک تکه-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا-

جنس بدنه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/2 اینچ فلوتینگ 15 فشار قوی جوشی هوا استنلس استیل ریال 2070000
بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 3/4 اینچ فلوتینگ 20 دستی فشار قوی جوشی هوا استنلس استیل ریال 2950000
بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1 اینچ فلوتینگ 25 دستی فشار قوی جوشی هوا استنلس استیل ریال 4100000
بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/4 1 فلوتینگ 32 دستی فشار قوی جوشی هوا استنلس استیل ریال 6500000
بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 1/2 1 فلوتینگ 40 دستی فشار قوی جوشی هوا استنلس استیل ریال 7850000
بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800 2 اینچ فلوتینگ 50 دستی فشار قوی جوشی هوا استنلس استیل ریال 10850000

نوع شیر توپی

یک تکه-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا-

جنس بدنه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

یک تکه-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

جوشی-

مایع- هوا-

استنلس استیل-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-