لوگوی تاسیسات نفت و گاز

صافی کلاس 300 استنلس استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A351 316L 300#

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

استنلس استسل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام صافی نوع صافی (DN) قطر نامی سایز نوع فشار جنس بدنه جنس توری کاربرد واحد اندازه گیری قیمت
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1/2 اینچ نوع Y 15 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 3/4 اینچ نوع Y 20 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1 اینچ نوع Y 25 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 850000
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار1/4 1 اینچ نوع Y 32 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1/2 1 اینچ نوع Y 40 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 12000000
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 2 اینچ نوع Y 50 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 18000000
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1/2 2 اینچ نوع Y 65 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 30000000
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 3 اینچ نوع Y 80 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 35000000
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 4 اینچ نوع Y 100 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 5 اینچ نوع Y 125 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 6 اینچ نوع Y 150 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 8 اینچ نوع Y 200 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 10 اینچ نوع Y 250 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 12 اینچ نوع Y 300 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 14 اینچ نوع Y 350 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 16 اینچ نوع Y 400 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 0

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

استنلس استسل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

عکس اورجینال

-

نوع Y-

پنوماتیک-

فشار قوی-

فلنج-

استنلس استسل-

استنلس استیل-

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

قابل تعویض بودن توری-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات-

1روز-

-