لوگوی تاسیسات نفت و گاز

صافی کلاس 300 کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

مایع- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام صافی نوع صافی (DN) قطر نامی سایز نوع فشار جنس بدنه جنس توری کاربرد واحد اندازه گیری قیمت
صافی 1/2 کلاس 300 کربن استیل فلنجدار نوع Y 15 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 3/4 کلاس 300 کربن استیل فلنجدار نوع Y 21 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 1 کلاس 300 کربن استیل فلنجدار نوع Y 25 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 11/4 کلاس 300 کربن استیل فلنجدار نوع Y 32 فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 11/2 کلاس 300 کربن استیل فلنجدار نوع Y فشار قوی کربن استیل ریال 0
صافی 2 کلاس 300 کربن استیل فلنجدار نوع Y 50 فشار قوی کربن استیل ریال 0

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

مایع- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع Y-

پنوماتیک-

فشار قوی-

فلنج-

کربن استیل-

استنلس استیل-

مایع- نفت- آب-

قابل تعویض بودن توری-

سیاه-

تعویض و تعمیر محصول- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

روز-

-