لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر خودکار فولادی چك ولو کلاس 300 کربن استیل فلنجدار CHECK VALVE CS A216 WCB 300#

مدل شیر یکطرفه

swing check valve-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

ASME (آمریکا)

300-

(PN) قطر

15-500-

سایز

اینچ-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس دیسک

استنلس استیل-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نام شیر یکطرفه (PN) قطر سایز نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه جنس دیسک واحد اندازه گیری قیمت
شیر خودکار فولادی1/2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 15 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل کربن استیل ریال 1650000
شیر خودکار فولادی 3/4 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 20 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل کربن استیل ریال 1950000
شیر خودکار فولادی 1 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 25 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 2250000
شیر خودکار فولادی 11/4 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 2700000
شیر خودکار11/2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 40 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 3750000
شیر خودکار 2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 4500000
شیر خودکار فولادی 1/2 2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 65 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 6600000
شیر خودکار فولادی 3 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 80 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 7500000
شیر خودکار فولادی 4 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 100 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 9900000
شیر خودکار فولادی 5 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 125 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 16500000
شیر خودکار فولادی 6 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 150 فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 22500000
شیر خودکار فولادی 8 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 200 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 27000000
شیر خودکار فولادی 10 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 48000000
شیر خودکار 12 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 300 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 85000000
شیر خودکار 14 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 350 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 180000000
شیر خودکار 16اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 400 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 255000000
شیر خودکار 18 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 450 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 330000000
شیر خودکار 20 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار 500 فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل استنلس استیل ریال 430000000

ASME (آمریکا)

300-

(PN) قطر

15-500-

محرک

پنوماتیک-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس دیسک

استنلس استیل-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

swing check valve-

دریچه ای-

300-

15-500-

اینچ-

پنوماتیک-

فشار قوی-

فلنج-

آب- روغن- مواد نفتی-

کربن استیل-

استنلس استیل-

پودری-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-