لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 150 ball valve full bore

مدل شیر توپی

#150 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

برند شیر توپی

شیر توپی بال ولو فولادی فول بور کلاس 150 ball valve full bore-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

نوع خروجی

مادگی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 1/2 اینچ 15 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 6302000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 3/4 اینچ 20 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 7852000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 1 اینچ 25 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 10502000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 1/2 1 اینچ 40 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 15752000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 2 اینچ 50 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 18502000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 3 اینچ 80 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 32002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 4 اینچ 100 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 78002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 6 اینچ 150 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 155002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 8 اینچ 200 دستی فلنج هوا کربن استیل ریال 210002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 10 اینچ 250 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 310002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 12 اینچ 300 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 460002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 14 اینچ 350 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 679002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 16 اینچ 400 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 875002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 18 اینچ 450 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 1260002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 20 اینچ 500 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 1610002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 22 اینچ 550 دستی فشار متوسط فلنج کربن استیل ریال 2050002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی A105 فول بور کلاس 150 ball valve full bore سایز 24 اینچ 600 دستی فشار متوسط فلنج هوا کربن استیل ریال 2550002000 @Updatedate

مدل شیر توپی

#150 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

برند شیر توپی

شیر توپی بال ولو فولادی فول بور کلاس 150 ball valve full bore-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

نوع خروجی

مادگی-

عکس اورجینال

-

#150 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

شیر توپی بال ولو فولادی فول بور کلاس 150 ball valve full bore-

سه تکه-

ASME (آمریکا)-

اینچ-

دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

مادگی-

-