لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار BALL VALVE CS A216 WCB FLG 150#

مدل شیر توپی

فلوتینگ-

برند شیر توپی

kitz-

نوع شیر توپی

دو تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- مایع- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1/2 اینچ بال ولو 15 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 850000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 3/4 اینچ بال ولو 20 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 1500000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1 اینچ بال ولو 25 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 1750000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 11/4 اینچ بال ولو 32 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 1800000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 11/2 اینچ بال ولو 40 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 2000000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 2 اینچ بال ولو 50 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 2400000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 21/2 اینچ بال ولو 65 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 0
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 3 اینچ بال ولو 80 دستی فشار قوی فلنج روغن کربن استیل ریال 3500000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 4 اینچ شیر گازی 100 دستی فشار متوسط فلنج کربن استیل ریال 4500000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 5 اینچ شیر گازی 125 دستی فشار متوسط فلنج کربن استیل ریال 0
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 6 اینچ 150 ریال 15000000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 8 اینچ 200 ریال 25000000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 10 اینچ 250 ریال 43000000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 12 اینچ 300 ریال 62000000
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 14 اینچ 350 ریال 0
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 16 اینچ 400 ریال 0
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 18 اینچ 450 ریال 0
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 20 اینچ 500 ریال 0

مدل شیر توپی

فلوتینگ-

برند شیر توپی

kitz-

نوع شیر توپی

دو تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- مایع- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

فلوتینگ-

kitz-

دو تکه-

ASME (آمریکا)-

دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

گاز- مایع- هوا-

کربن استیل-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-