لوگوی تاسیسات نفت و گاز

صافی کلاس 150 کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام صافی نوع صافی (DN) قطر نامی سایز نوع فشار جنس بدنه جنس توری کاربرد واحد اندازه گیری قیمت
صافی 1/2 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 15 فشار قوی کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 1250000
صافی 3/4 کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 21 فشار قوی کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 1300000
صافی 1 کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 25 فشار قوی کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 1350000
صافی 1/4 1 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 32 فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 1550000
صافی 11/2 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 40 فشار قوی کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 1750000
صافی 2 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 50 فشار متوسط کربن استیل نفت ریال 2000000
صافی "1/2 2 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 2800000
صافی "3 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 3300000
صافی "4 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 4300000
صافی "5 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 125 فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 8500000
صافی "6 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 150 فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 10500000
صافی "8 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 200 فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 15000000
صافی "10 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 250 کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 20000000
صافی "12 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار نوع Y 300 فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل نفت ریال 25000000

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع Y-

پنوماتیک-

فشار متوسط-

فلنج-

کربن استیل-

استنلس استیل-

مایع- هوا- نفت- آب-

قابل تعویض بودن توری-

تعویض و تعمیر محصول- تامین و تعمیر قطعات-

1روز-

روز-

-