لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار GATE VALVE CS A216 WCB FLG 150#

مدل شیر کشویی

GATE VALVE-

ASME (آمریکا)

150-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-

جنس مهره گُوِه

استنلس استیل-

جنس بونت

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

آلیاژ

a216wcb-

عکس اورجینال

-

نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1/2" گیت ولو فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 1100000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 3/4 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی رزوه ای مواد نفتی کربن استیل ریال 1300000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 1500000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1/4 1 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 1900000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1/2 1 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 2200000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 2 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 3000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1/2 2 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 4800000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 3 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 5800000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 4 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 7700000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 5 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 0
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 6 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 13500000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 8 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 19300000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 10 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 30000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 12 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 45000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 14 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 0
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 16 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی ریال 0

مدل شیر کشویی

GATE VALVE-

ASME (آمریکا)

150-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

کربن استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-

جنس مهره گُوِه

استنلس استیل-

جنس بونت

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

آلیاژ

a216wcb-

عکس اورجینال

-

GATE VALVE-

150-

اینچ-

فلکه دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

آب- روغن- مواد نفتی-

کربن استیل-

استنلس استیل-

استنلس استیل-

کربن استیل-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

OS and Y-

a216wcb-

-