لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بال ولو شیر توپی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار BALL VALVE CS A216 WCB FLG 300#

مدل شیر توپی

شیر گازی -

نوع شیر توپی

یک تکه- دو تکه-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- مایع- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

ویژگی

قابل استفاده برای آب و بخار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 1/2 اینچ شیر توپی گازی 15 دستی فلنج هوا کربن استیل ریال 1500000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 3/4 اینچ شیر توپی گازی 20 دستی فلنج هوا کربن استیل ریال 2000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 1 اینچ شیر توپی گازی 25 دستی فلنج هوا کربن استیل ریال 3000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 1/4 1 اینچ شیر توپی گازی 32 دستی فلنج هوا کربن استیل ریال 3500000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 1/2 1 اینچ شیر توپی گازی 40 دستی فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 4000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 2 اینچ شیر توپی گازی 50 دستی فلنج کربن استیل ریال 6500000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 1/2 2 اینچ شیر توپی گازی 65 دستی فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 7500000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 3 اینچ شیر توپی گازی 80 دستی فشار قوی فلنج کربن استیل ریال 8500000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز4 اینچ 100 دستی فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 14000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 5 اینچ شیر توپی گازی دستی فلنج هوا کربن استیل ریال 18000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز6 اینچ فلوتینگ 150 دستی فشار قوی کربن استیل ریال 25000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 8 اینچ فلوتینگ دستی فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 32000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 10 اینچ فلوتینگ 250 دستی فشار قوی فلنج کربن استیل ریال 70000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 12 اینچ فلوتینگ 300 دستی فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 120000000
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 14 اینچ فلوتینگ 350 فشار قوی فلنج هوا کربن استیل ریال 0
بال ولو کلاس 300 کربن استیل فلنج دار سایز 16 اینچ فلوتینگ 400 دستی فشار قوی فلنج کربن استیل ریال 0

مدل شیر توپی

شیر گازی -

نوع شیر توپی

یک تکه- دو تکه-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- مایع- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

ویژگی

قابل استفاده برای آب و بخار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

شیر گازی -

یک تکه- دو تکه-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

فلنج-

گاز- مایع- هوا-

کربن استیل-

قابل استفاده برای آب و بخار-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

-