لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار GATE VALVE CS A216 WCB FLG 300#

مدل شیر کشویی

valve gate-

ASME (آمریکا)

300-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

-

نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 1/2 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 1650000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 3/4 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 2300000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 1 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 3000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 1/4 1 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 3000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 1/2 1 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 3600000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 2 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 4800000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 1/2 2 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 6500000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 3 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 7000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 4 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 12000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 5 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 20000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 6 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 24000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 8 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 28000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 10" اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 50000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 12 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 75000000
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 14 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 0
شیر فلكه کشویی گیت ولو فولادی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار 16 اینچ گیت ولو فلکه دستی فشار قوی فلنج مواد نفتی کربن استیل ریال 0

مدل شیر کشویی

valve gate-

ASME (آمریکا)

300-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی- جوشی-

نوع حرکت شافت

OS and Y-

عکس اورجینال

-

valve gate-

300-

اینچ-

فلکه دستی-

فشار قوی-

فلنج-

آب-

کربن استیل-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

پیچی- جوشی-

OS and Y-

-