لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر فلكه کشویی چدنی فلنجدار GATE VALVE PN10

مدل شیر کشویی

گيت ولو چدني فلنجدار GATE VALVE-

برند شیر کشویی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

10-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

10-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

چدن-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

استاندارد ساخت

DIN-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

نوع حرکت شافت

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 1/2 1 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه لاستیکی 40 فلکه دستی فشار متوسط فلنج روغن ریال 2200000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 2 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 50 فلکه دستی فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 2400000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 1/2 2 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 65 فلکه دستی فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 2700000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 3 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 80 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 3200000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 4 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 100 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 3700000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 5 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 125 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 4900000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 6 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 150 فلکه دستی کم فشار فلنج آب چدن ریال 6400000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 8 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 200 فلکه دستی کم فشار فلنج آب چدن ریال 9300000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 10اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 250 فلکه دستی کم فشار فلنج آب چدن ریال 15000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 12 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 300 فلکه دستی کم فشار فلنج آب چدن ریال 21000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 14 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 350 فلکه دستی کم فشار فلنج آب چدن ریال 35000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 16 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 400 فلکه دستی کم فشار فلنج آب چدن ریال 39000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 18 اینچ PN10 مارک وگ ایران زبانه فلزی 450 الکتریکی کم فشار فلنج آب چدن ریال 63000000

مدل شیر کشویی

گيت ولو چدني فلنجدار GATE VALVE-

برند شیر کشویی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

10-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

10-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

چدن-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

استاندارد ساخت

DIN-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

نوع حرکت شافت

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

عکس اورجینال

-

گيت ولو چدني فلنجدار GATE VALVE-

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

DIN(آلمان)-

10-

اینچ-

فلکه دستی-

فلنج-

10-

آب- روغن- مواد نفتی-

چدن-

پودری-

سبز- آبی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

DIN-

پیچی-

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

-