لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر فلكه کشویی چدنی فلنجدار GATE VALVE PN16

مدل شیر کشویی

گيت ولو كشويي چدني فلنجدارGATE VALVE pn16-

برند شیر کشویی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

16-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

چدن-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

استاندارد ساخت

Din-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر کشویی مدل شیر کشویی (PN) قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 1/2 1اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 15 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 2600000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 2اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 50 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 2900000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 21/2اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 65 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 3300000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 3اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 80 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 3950000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 4اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 100 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب چدن ریال 4500000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 5 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 125 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب چدن ریال 5750000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 6 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 150 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب چدن ریال 7200000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 8 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 200 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب چدن ریال 11000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار10اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 250 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب چدن ریال 17000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 12 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 300 فلکه دستی فلنج آب چدن ریال 23500000
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 14 اینچ،PN16 گیت ولو 350 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 42500000
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 16 اینچ،PN16 گیت ولو 400 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 45000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 18 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو 450 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 68000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 20 اینچ،PN16 گیت ولو 500 فلکه دستی فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 80000000

مدل شیر کشویی

گيت ولو كشويي چدني فلنجدارGATE VALVE pn16-

برند شیر کشویی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

16-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

چدن-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

استاندارد ساخت

Din-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

عکس اورجینال

-

گيت ولو كشويي چدني فلنجدارGATE VALVE pn16-

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

DIN(آلمان)-

اینچ-

فلکه دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

16-

آب- روغن- مواد نفتی-

چدن-

سبز- آبی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

Din-

پیچی-

-