لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر خودکار - یکطرفه فلنجدار چدنی CHECK VALVE PN16

مدل شیر یکطرفه

چك ولو-

برند شیر یکطرفه

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

16-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن-

جنس دیسک

کربن استیل-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر یکطرفه (PN) قطر سایز نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه جنس دیسک واحد اندازه گیری قیمت
شیر خودکار 1/2 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 15 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 1450000
شیر خودکار 3/4 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 20 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 1450000
شیر خودکار 1 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 25 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 1500000
شیر خودکار 1/4 1 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 32 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 1600000
شیر خودکار 1/2 1 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 40 فشار متوسط فلنج چدن کربن استیل ریال 2000000
شیر خودکار 2 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 50 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 2350000
شیر خودکار 1/2 2 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 65 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 3100000
شیر خودکار 3 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 80 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 3800000
شیر خودکار 4 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 100 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 4500000
شیر خودکار 5 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 125 فشار متوسط فلنج اسید چدن ریال 7200000
شیر خودکار 6 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 150 فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 9900000
شیر خودکار 8 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 200 فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 17050000
شیر خودکار 10 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 250 فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 27500000
شیر خودکار 12 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 300 فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 33000000
شیر خودکار 14 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 350 فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 60500000
شیر خودکار 16 اینچ یکطرفه فلنجدار چدنی PN16 مارک وگ ایران 400 فشار متوسط فلنج مواد نفتی چدن ریال 71500000

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

16-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن-

جنس دیسک

کربن استیل-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

چك ولو-

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

دریچه ای-

DIN(آلمان)-

اینچ-

فشار متوسط-

فلنج-

16-

آب-

چدن-

کربن استیل-

پودری-

سبز- آبی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-