لوگوی تاسیسات نفت و گاز

صافی چدنی فلنجدار توری استنلسSTRAINER PN16

مدل صافی

استرينر چدني فلنجدار-

برند صافی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

نوع صافی

نوع Y-

استاندارد

DIN-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام صافی نوع صافی (DN) قطر نامی سایز نوع فشار جنس بدنه جنس توری کاربرد واحد اندازه گیری قیمت
صافی چدنی فلنجدار1/2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 15 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 980000
صافی چدنی فلنجدار3/4 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 20 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 980000
صافی چدنی فلنجدار 1 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 25 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 980000
صافی چدنی فلنجدار11/4 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 32 فشار متوسط کربن استیل استنلس استیل آب ریال 1100000
صافی چدنی فلنجدار11/2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 40 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 1200000
صافی چدنی فلنجدار2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 50 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 1600000
صافی چدنی فلنجدار21/2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 65 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 1950000
صافی چدنی فلنجدار3 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 80 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 2400000
صافی چدنی فلنجدار4 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 100 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 2900000
صافی چدنی فلنجدار5 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 125 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 4300000
صافی چدنی فلنجدار6 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 150 فشار متوسط چدن نفت ریال 5400000
صافی چدنی فلنجدار8 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 200 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 8800000
صافی چدنی فلنجدار10 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 250 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 13500000
صافی چدنی فلنجدار12اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 300 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 16500000
صافی چدنی فلنجدار14 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 350 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 23000000
صافی چدنی فلنجدار16 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 400 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 26500000
صافی چدنی فلنجدار18 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 450 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 34000000
صافی چدنی فلنجدار20 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 500 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 40000000
صافی چدنی فلنجدار24 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران نوع Y 600 فشار متوسط چدن استنلس استیل آب ریال 48000000

مدل صافی

استرينر چدني فلنجدار-

برند صافی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

نوع صافی

نوع Y-

استاندارد

DIN-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

استرينر چدني فلنجدار-

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

نوع Y-

DIN-

اینچ-

دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

چدن-

استنلس استیل-

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

قابل تعویض بودن توری-

سبز- آبی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

1روز-

هفته-

-