لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بال ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار BALL VALVE FLG CLASS 150 S.S 316

نوع شیر توپی

یک تکه- دو تکه-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

مایع- هوا-

جنس بدنه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 1/2 اینچ فلوتینگ 15 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 3/4 اینچ فلوتینگ 20 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 1 اینچ فلوتینگ 25 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 1/4 1 اینچ فلوتینگ 32 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 1/2 اینچ1 فلوتینگ 40 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 2 اینچ فلوتینگ 50 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 1/2 2 اینچ فلوتینگ 65 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 3 اینچ فلوتینگ 80 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 4 اینچ فلوتینگ 100 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 5 اینچ فلوتینگ 125 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 6 اینچ فلوتینگ 150 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 8 اینچ فلوتینگ 200 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0
بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار 10 اینچ فلوتینگ 250 دستی فشار قوی فلنج هوا استنلس استیل ریال 0

نوع شیر توپی

یک تکه- دو تکه-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

مایع- هوا-

جنس بدنه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

یک تکه- دو تکه-

اینچ-

دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

مایع- هوا-

استنلس استیل-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-