لوگوی تاسیسات نفت و گاز

مهره ماسوره ساکت فولادی کلاس 6000 UNION SW A105 6000#

مدل مهره و ماسوره

UNION-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام مهره و ماسوره نوع مهره و ماسوره جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت
مهره ماسوره 1/4 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل جوشی ریال 124000
مهره ماسوره 3/8 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل جوشی ریال 124000
مهره ماسوره 1/2 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 155000
مهره ماسوره 3/4 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 201000
مهره ماسوره 1 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 294000
مهره ماسوره 11/4 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 365000
مهره ماسوره 1/2 1 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 435000
مهره ماسوره 2 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 1170000
مهره ماسوره 1/2 2 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 0
مهره ماسوره 3 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 ریال 0
مهره ماسوره 4 اینچ ساکت فولادی کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل جوشی ریال 0

مدل مهره و ماسوره

UNION-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

UNION-

both well fittings-

A105-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

فشار قوی-

کربن استیل-

بدون درز-

6000-

مساوی-

-