لوگوی تاسیسات نفت و گاز

مهره ماسوره گالوانیزه دنده UNION HOT - DIP GALVANIZED

مدل مهره و ماسوره

یونیون -

برند مهره و ماسوره

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام مهره و ماسوره نوع مهره و ماسوره جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز 3/4 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 52000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز 1 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 76000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز 1/1.4 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 105000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز 1/1.2 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 145000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز2 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 256000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز 2/1.2 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 450000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز3 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 520000
مهره ماسوره گالوانیزه دنده مارک(MECH) چین سایز4 اینچ فشار قوی گالوانیزه رزوه ای ریال 640000

مدل مهره و ماسوره

یونیون -

برند مهره و ماسوره

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

یونیون -

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

مادگی-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

چدن-

رزوه ای-

مساوی-

-