لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو فولادی 45 ساکت ولد کلاس 6000 ELBOW 45 SW A105 6000#

مدل زانویی 45 درجه

البو 45 درجه سوکت ولد-

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو فولادی 45درجه 1/4 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی
زانو فولادی 45درجه 3/8 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی
زانو فولادی 45درجه 1/2 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 146000
زانو فولادی 45درجه 3/4 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 230000
زانو فولادی 45درجه 1 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 345000
زانو فولادی 45درجه 11/4 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 525000
زانو فولادی 45درجه 1/2 1 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 690000
زانو فولادی 45درجه 2 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 1600000
زانو فولادی 45درجه 1/2 2 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی
زانو فولادی 45درجه 3 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 جوشی کربن استیل A105 جوشی
زانو فولادی 45درجه 4 اینچ ساکت کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی

مدل زانویی 45 درجه

البو 45 درجه سوکت ولد-

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

البو 45 درجه سوکت ولد-

bothwell fittings-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

6000-

-