لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی فورج دنده کلاس 6000 TEE REDUCER FORGED A105 SCRD 6000#

مدل سه راه

ردیوسر تی-

برند سه راه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه تبدیلی 3/4*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 265000
سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 366000
سه راه تبدیلی 11/4*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 630000
سه راه تبدیلی 11/2*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 750000
سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1560000
سه راه تبدیلی 21/2*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2600000
سه راه تبدیلی 3*1/2 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4670000
سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 370000
سه راه تبدیلی 11/4*3/4 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 627000
سه راه تبدیلی 11/2*3/4 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 847000
سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1568000
سه راه تبدیلی 21/2*3/4 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2600000
سه راه تبدیلی 3*3/4 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4675000
سه راه تبدیلی 11/4*1 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 627000
سه راه تبدیلی 11/2*1 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 847000
سه راه تبدیلی 2*1 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1568000
سه راه تبدیلی 21/2*1 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2600000
سه راه تبدیلی 3*1 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4670000
سه راه تبدیلی 11/4*3 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 627000
سه راه تبدیلی11/2*3 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 847000
سه راه تبدیلی 2*3 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4670000
سه راه تبدیلی 21/2*3 اینچ فورج دنده کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4675000

مدل سه راه

ردیوسر تی-

برند سه راه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

ردیوسر تی-

bothwell fittings-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

6000-

-