لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی فورج دنده کلاس 3000 TEE REDUCER FORGED A105 SCRD 3000#

مدل سه راه

ردیوسر تی ترد-

برند سه راه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه تبدیلی1/2 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 300000
سه راه تبدیلی 3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 220000
سه راه تبدیلی11/4*1/2 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 470000
سه راه تبدیلی11/2*1/2 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی A105 رزوه ای ریال 700000
سه راه تبدیلی2*1/2 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 940000
سه راه تبدیلی21/2*1/2 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1750000
سه راه تبدیلی3*1/2 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 5450000
سه راه تبدیلی 1*3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 290000
سه راه تبدیلی 11/4*3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 410000
سه راه تبدیلی 11/2*3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 559000
سه راه تبدیلی 2*3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 940000
سه راه تبدیلی 21/2*3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1750000
سه راه تبدیلی 3*3/4 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2900000
سه راه تبدیلی 11/4*1 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 410000
سه راه تبدیلی 11/2*1 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 700000
سه راه تبدیلی 2*1 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 940000
سه راه تبدیلی 21/2*1 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1750000
سه راه تبدیلی 3*1 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2900000
سه راه تبدیلی 11/4*3 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2900000
سه راه تبدیلی11/2*3 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2900000
سه راه تبدیلی 2*3 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2900000
سه راه تبدیلی21/2*3 فورج دنده کلاس 3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2900000

مدل سه راه

ردیوسر تی ترد-

برند سه راه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

ردیوسر تی ترد-

bothwell fittings-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-