درپوش فورج دنده کلاس 3000 PLUG FORGED A105 SCRD 3000#

مدل درپوش گرد

هگز هد پلاگ hex head plug-

برند درپوش گرد

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

مدل درپوش گرد

هگز هد پلاگ hex head plug-

برند درپوش گرد

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع درپوش گرد

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

هگز هد پلاگ hex head plug-

bothwell fittings-

A105-

رنگ تیره-

روز-

هفته-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-