لوگوی تاسیسات نفت و گاز

مهره ماسوره استنلس استیل ساكت ولد کلاس 3000 UNION S.S SW 3000# A182 F316

مدل مهره و ماسوره

union fittings-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام مهره و ماسوره نوع مهره و ماسوره جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 1416000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 2766000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 3280000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 5840000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 6612000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 8200000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 22500000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 35300000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل 316 ساكت ولد کلاس 3000 سایز 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی ریال 72200000 @Updatedate

مدل مهره و ماسوره

union fittings-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

union fittings-

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

80s-

مساوی-

-