لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل فورج دنده کلاس 3000 REDUCER FORGED A105 SCRD 3000#

آلیاژ

A105-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

روز-

نوع تبدیل

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
تبدیل فورج دنده 3/4*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای بدون درز ریال 0
تبدیل فورج دنده 1*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/4*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/2*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 2*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 21/2*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 3*1/2 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 1*3/4 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/4*3/4 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/2*3/4 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 2*3/4 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 21/2*3/4 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 3*3/4 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/4*1اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/2*1اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 2*1اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 21/2*1اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 3*1اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/4*3 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 11/2*3 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 2*3 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
تبدیل فورج دنده 21/2*3 اینچ کلاس3000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0

آلیاژ

A105-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

روز-

نوع تبدیل

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

A105-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-