لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل غیر هم مركز استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 REDUCER ECC SS SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 750000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 930000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 1270000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 1440000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 1600000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 2500000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 3750000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 5100000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 11000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 12500000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 16000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 42000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 10 جوشی سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 75000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

10s-

کاهنده-

-