لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن ساکت فولادی کلاس 3000 FULL COUPLING A105 SW 3000#

مدل بوشن

فول كوپلينگ-

برند بوشن

both well fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع بوشن

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

بوشن ساکت 1/4 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 34000

بوشن ساکت 3/8 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 37000

بوشن ساکت 1/2 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

ریال 49000

بوشن ساکت 3/4 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

ریال 59000

بوشن ساکت 1 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

ریال 78000

بوشن ساکت 11/4 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

ریال 134000

بوشن ساکت 1/2 1 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

ریال 148000

بوشن ساکت 2 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

ریال 230000

بوشن ساکت21/2 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 410000

بوشن ساکت 3 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 625000

بوشن ساکت 4 اینچ فولادی کلاس 3000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 1230000

مدل بوشن

فول كوپلينگ-

برند بوشن

both well fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع بوشن

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-

فول كوپلينگ-

both well fittings-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

-