لوگوی تاسیسات نفت و گاز

SOCK olet forge A182 F316 #3000ساکولت استنلس استیل کلاس 3000

مدل ولدولت

Sock olet-

برند ولدولت

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

نوع ولدولت

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

آلیاژ

A182-

نوع اتصال

جوشی-

رابط

جوشی-

استاندارد

ASME-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

رنج جدول

1.4-4 ساکت-

خروجی

مساوی-

پوشش نهایی

سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام ولدولت نوع ولدولت جنس نوع اتصال واحد انداره گیری قیمت
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 1416000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 1550000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 1740000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 2450000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 3400000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 4770000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 9480000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 12840000
ساکولت استنلس استیل 316 کلاس 3000 سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل جوشی ریال 19000000

مدل ولدولت

Sock olet-

برند ولدولت

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

نوع ولدولت

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

آلیاژ

A182-

نوع اتصال

جوشی-

رابط

جوشی-

استاندارد

ASME-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

رنج جدول

1.4-4 ساکت-

خروجی

مساوی-

پوشش نهایی

سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Sock olet-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

فشار قوی-

استنلس استیل-

A182-

جوشی-

جوشی-

ASME-

3000-

80s-

1.4-4 ساکت-

مساوی-

سند بلاست-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-