لوگوی تاسیسات نفت و گاز

درپوش کپ استینلس استیل دنده ای کلاس 3000 PLUG S.S NPT 3000# A182 F316

مدل درپوش گرد

PLUG S.S NPT 3000#-

برند درپوش گرد

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/8-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع درپوش گرد

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام درپوش گرد نوع درپوش گرد جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز کلاس واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
درپوش کپ استینلس استیل 316 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 264600 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 386400 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 525000 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 735000 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 1/2 1 فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 873600 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 1377600 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 2658600 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 3948000 @Updatedate
درپوش کپ استینلس استیل 316 ساکت ولد کلاس 3000 سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 رزوه ای 3000 ریال 6707400 @Updatedate

مدل درپوش گرد

PLUG S.S NPT 3000#-

برند درپوش گرد

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/8-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع درپوش گرد

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

PLUG S.S NPT 3000#-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/8-4 ساکت-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

3000-

80s-

مساوی-

-