لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن فولادی فورج دنده کلاس 6000 FULL COUPLING FORGED A105 SCRD 6000#

مدل بوشن

فول کوپلینگ full coupling-

برند بوشن

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 1/4 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 25000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 3/8 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 30000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دندهکلاس 6000 سایز 1/2 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 44000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 3/4 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 62000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 1 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 106000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 1/4 1 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 143000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 1/2 1 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 189000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 2 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 349000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 21/2 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 511000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 3 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 1016000

بوشن فولادی کربن استیل A105 دنده کلاس 6000 سایز 4 اینچ

کربن استیل

رزوه ای

ریال 1341000

مدل بوشن

فول کوپلینگ full coupling-

برند بوشن

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-

فول کوپلینگ full coupling-

bothwell fittings-

A105-

مادگی-

1/8-2 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

-