لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن ساکت فولادی کلاس 6000 FULL COUPLING A105 SW 6000#

مدل بوشن

فول كوپلينگ-

برند بوشن

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

تاریخ به روزرسانی

بوشن ساکت 1/4 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 110000

@Updatedate

بوشن ساکت 3/8 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 135000

@Updatedate

بوشن ساکت 1/2 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

ریال 199000

@Updatedate

بوشن ساکت 3/4 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

ریال 283000

@Updatedate

بوشن ساکت 1 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

ریال 483000

@Updatedate

بوشن ساکت 1/4 1 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

ریال 648000

@Updatedate

بوشن ساکت 1/2 1 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

ریال 859000

@Updatedate

بوشن ساکت 2 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

ریال 1519000

@Updatedate

بوشن ساکت 1/2 2 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 2328000

@Updatedate

بوشن ساکت 3 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 4630000

@Updatedate

بوشن ساکت 4 اینچ فولادی کلاس 6000،A105

کربن استیل

جوشی

ریال 6114000

@Updatedate

مدل بوشن

فول كوپلينگ-

برند بوشن

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

فول كوپلينگ-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

6000-

-