لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 COUPLING S.S SW 3000#

مدل بوشن

full coupling sw-

برند بوشن

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

بوشن 1/2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 162000

بوشن 3/4 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 198000

بوشن 1 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 258000

بوشن 11/4 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 390000

بوشن 11/2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 498000

بوشن 2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 775000

بوشن 1/2 2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 1375000

بوشن 3 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 2120000

مدل بوشن

full coupling sw-

برند بوشن

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

full coupling sw-

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

80s-

مساوی-

-