لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 COUPLING S.S SW 3000#

مدل بوشن

full coupling sw-

برند بوشن

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

تاریخ به روزرسانی

بوشن 1/2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 606000

@Updatedate

بوشن 3/4 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 738000

@Updatedate

بوشن 1 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 1120000

@Updatedate

بوشن 11/4 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 1465000

@Updatedate

بوشن 11/2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 1870000

@Updatedate

بوشن 2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 2930000

@Updatedate

بوشن 1/2 2 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 6800000

@Updatedate

بوشن 3 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 10480000

@Updatedate

بوشن 4 اینچ استیل 316 ساکت ولد کلاس3000

استنلس استیل

جوشی

ریال 24300000

@Updatedate

مدل بوشن

full coupling sw-

برند بوشن

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

3000-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

full coupling sw-

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

80s-

مساوی-

-