لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 ELBOW 90 FORGED A105 SCRD 3000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

3000-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 1/4 اینچ ریال 103500
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 3/8 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 103500
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 1/2 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 103500
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 3/4 انچ کربن استیل رزوه ای ریال 130000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 1 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 182000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 1/4 1 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 357000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 1/2 1 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 430000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 2 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 740000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 1/2 2 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 1380000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 3 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 2470000
زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 4 اینچ کربن استیل رزوه ای ریال 5150000

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

3000-

عکس اورجینال

-

البو 90 درجه فورج ترد-

bothwell fittings-

A105-

3000-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-