لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو فولادی 90 ساکت ولد کلاس 6000 ELBOW 90 SW A105 6000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

6000-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 1/4 اینچ کربن استیل جوشی ریال 95000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 3/8 اینچ کربن استیل جوشی ریال 97500
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 1/2 اینچ کربن استیل جوشی ریال 167000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 3/4 اینچ کربن استیل جوشی ریال 280000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 1 اینچ کربن استیل جوشی ریال 390000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 1/4 1 اینچ کربن استیل جوشی ریال 670000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 1/2 1 اینچ کربن استیل جوشی ریال 900000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 2 اینچ کربن استیل جوشی ریال 1710000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 21/2 اینچ کربن استیل جوشی ریال 280000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 3 اینچ ریال 4700000
زانو فولادی 90 ساکت کلاس 6000 4 اینچ کربن استیل جوشی ریال 5150000

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

6000-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

البو 90 درجه-

bothwell fittings-

A105-

6000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

6000-

مساوی-

-