لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

3000-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو 90 ساکت کلاس 3000 1/4 اینچ کربن استیل جوشی ریال 86000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 3/8 اینچ کربن استیل جوشی ریال 86000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 1/2 اینچ کربن استیل جوشی ریال 86000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 3/4 اینچ کربن استیل جوشی ریال 108000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 1 اینچ کربن استیل جوشی ریال 151000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 1/4 1 اینچ کربن استیل جوشی ریال 297000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 1/2 1 اینچ کربن استیل جوشی ریال 357000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 2 اینچ کربن استیل جوشی ریال 617000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 21/2 اینچ کربن استیل جوشی ریال 1155000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 3 اینچ کربن استیل جوشی ریال 2060000
زانو 90 ساکت کلاس 3000 4 اینچ کربن استیل جوشی ریال 4300000

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

3000-

عکس اورجینال

-

البو 90 درجه-

bothwell fittings-

A105-

3000-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

3000-

-