لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی فورج ساکت کلاس 6000 TEE REDUCER FORGED A105 SCRD 6000#

مدل سه راه

Reducer tee-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پوشش نهایی

رنگ تیره- سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه تبدیلی 3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 153000
سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 1 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 249000
سه راه تبدیلی 11/4*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 599000
سه راه تبدیلی 11/2*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی ریال 0
سه راه تبدیلی 2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 809000
سه راه تبدیلی 3/4*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 21/2*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی ریال 0
سه راه تبدیلی 3*1/2 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/4*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/2*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 21/2*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 3*3/4 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/4*1 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 11/2*1 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 2*1 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 21/2*1 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی 3*1 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی11/4*3 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی11/2*3 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی2*3 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0
سه راه تبدیلی21/2*3 اینچ فورج ساکت کلاس6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 جوشی بدون درز ریال 0

مدل سه راه

Reducer tee-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A105-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پوشش نهایی

رنگ تیره- سند بلاست-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

6000-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

Reducer tee-

both well fittings-

A105-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

رنگ تیره- سند بلاست-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

6000-

کاهنده-

-