لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 765000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1100000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1440000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 فلنج بدون درز 10s ریال 1600000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2200000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 بدون درز 10s ریال 4200000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی 10s ریال 5100000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 7600000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 14400000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 18700000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 42500000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 75000000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 93000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

10s-

-